SENIORZY PEŁNI PASJI

Projekt skierowany był do mieszkańców Tychów w wieku 60+, nastawionych na rozwój, wykorzystanie potencjału i stwarzanie warunków do aktywności wspierającej uczestnictwo w życiu społecznym poprzez rozwój pasji. Działania oparte były na funkcjonujących grupach pasjonatów- grupie malarskiej, zespole muzycznym, grupie dziennikarskiej oraz grupie wolontariackiej – Bank Czasu. Efektem prowadzonych w ramach projektu działań były: międzypokoleniowy teledysk, I międzypokoleniowy plener malarski oraz nowe wydanie kwartalnika „Na Przekór”. Projekt nastawiony był na kształtowanie pozytywnego i aktywnego wizerunku osób w wieku 60+. W ramach projektu zorganizowany został I konkurs „Senior z pasją”, który podsumowano na uroczystej gali.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Seniorzy proszą do tańca – program na rzecz aktywności osób starszych

Głównym celem projektu była aktywizacja tyskich seniorów poprzez rozwój sprawności fizycznej realizowany w formie zajęć choreoterapii –zajęć ruchowych z elementami tańca. Cel realizowany był poprzez organizację zajęć tanecznych. Dodatkowo projekt nastawiony był na promocją aktywności senioralnej oraz zwalczanie panującego stereotypu, że seniorzy są osobami nieaktywnymi i potrzebującymi pomocy. W jego zwalczaniu pomogły przygotowane przez grupę flash moby – spontaniczne akcje przeprowadzane w miejscach publicznych, których celem jest zaskoczenie. Efekty obejrzeć można na: Silesion.pl – seniorzy pełni energii – flash mob oraz YouTube – flash mob

Projekt współfinansowany jest z budżetu Miasta Tychy.
Czas realizacji: 11.09.2017 – 30.11.2017