Program edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjny w formie stacjonarnej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych.

W ramach programu prowadzona jest grupa Moja Droga Do. Spotkania te skierowane są do grona osób dorosłych, niesamodzielnych, starszych, samotnych, z niepełnosprawnościami. Głównym celem spotkań jest przełamanie izolacji społecznej, wzrost poczucia własnej wartości, zapobieganie spadkowi sprawności umysłowej, rozwój osobisty. Zajęcia prowadzone są przez psychologa i animatora, odbywają się w poniedziałki w godz. 10:00-12:00.