W ramach projektu prowadzony jest ,,Klubu Seniora”, którego oferta adresowana jest do osób w wieku 60+. Punkt czynny jest codziennie dziennie w godzinach 8:00 – 16:00.
W Klubie skorzystać można z codziennej prasy, gier sprawnościowych a także spotkać się z rówieśnikami.
Animowane są różne formy aktywności służące edukacji, aktywizacji społecznej i spędzaniu czasu wolnego:
– spotkania i warsztaty tematyczne m.in.: zajęcia rękodzieła, zajęcia dietetyczne, zajęcia taneczne, treningi pamięci, lekcje j. angielskiego i wiele innych,

– spotkania grup pasjonatów: grupa malarska, zespół muzyczny, grupa dziennikarska,

– spotkania integracyjne, wydarzenia okolicznościowe,

– działa grupa wolontariacka Bank Czasu.

Działania realizowane są w ramach projektu „Prowadzenie programu na rzecz aktywności osób starszych, zapobiegającego wykluczeniu społecznemu i współfinansowany jest przez Urząd Miasta Tychy.

Czas realizacji: 2.01.2018-30.12.2018